BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 35/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 marca 2008 r.

w sprawie powołania komisji do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie
Na podstawie § 7 ust.2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. Nr 167, poz. 1375) zarządza się, co następuje:


§ 1
W związku z potrzebą zniszczenia przechowywanych dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 października 2007 r. powołuję komisję do sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej na makulaturę lub zniszczenie w składzie:
1. Wiesław Pupek – Przewodniczący Komisji,
2. Justyna Górska – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Bartłomiej Sienkiewicz – Członek Komisji
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 3 marca 2008 r.
Data powstania: środa, 5 mar 2008 07:12
Data opublikowania: środa, 5 mar 2008 07:16
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1608 razy