BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych oraz dostawę żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 29.02.2008 r., w przedmiocie zamówienia: świadczenie usług w zakresie naprawy dróg gruntowych, żwirowych oraz dostawa żwiru i tłucznia na terenie gminy Pisz, złożono po jednej ofercie na poszczególne zadania, które nie podlegają odrzuceniu.

Na zadanie nr 1 wybrano ofertę złożoną przez:
HENRYKA LESZCZYŃSKIEGO UL. USŁUGOWA 10, 12-200 PISZ
Za łączną cenę brutto 111 398,20 zł. w tym:
 cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy użyciu żwiru lub tłucznia – 623,42 zł
 cena brutto za 1 t żwiru z dowozem – 29,89 zł
 cena brutto za 1 t tłucznia z dowozem – 48,56 zł

Na zadanie nr 2 wybrano ofertę złożoną przez:
HENRYKA LESZCZYŃSKIEGO UL. USŁUGOWA 10, 12-200 PISZ
Za łączną cenę brutto 237 924,40 zł. w tym:
 cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy użyciu żwiru lub tłucznia – 511,18 zł
 cena brutto za 1 t żwiru z dowozem – 31,11 zł
 cena brutto za 1 t tłucznia z dowozem – 61,00 zł


Oferty wykonawcy spełniają wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zostały ocenione jako najkorzystniejsze – ze względu na najniższą cenę.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Na zadanie nr 1
Nazwa i adres wykonawcy

HENRYK LESZCZYŃSKI UL. USŁUGOWA 10, 12-200 PISZLiczba pkt w kryterium
1) cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy użyciu żwiru lub tłucznia – 50%
Oferta nr 1 : ( 623,42 : 623,42) x 50 x 3 = 150,00 pkt

2) cena brutto za 1 t żwiru z dowozem – 30%
Oferta nr 1 : ( 29,89 : 29,89) x 30 x 3 = 90,00 pkt

3) cena brutto za 1 t tłucznia z dowozem – 20%
Oferta nr 1 : ( 48,56 : 48,56) x 20 x 3 = 60,00 pkt
RAZEM:
Oferta nr 1 na zadanie nr 1 : 150,00 + 90,00 + 60,00 = 300,00 pkt.
Na zadanie nr 2
Nazwa i adres wykonawcy

HENRYK LESZCZYŃSKI UL. USŁUGOWA 10, 12-200 PISZ

1) cena brutto za wyprofilowanie 1 km drogi z uzupełnieniem zagłębień przy użyciu żwiru lub tłucznia – 50%
Oferta nr 1 : ( 511,18 : 511,18) x 50 x 3 = 150,00 pkt

2) cena brutto za 1 t żwiru z dowozem – 30%
Oferta nr 1 : ( 31,11 : 31,11) x 30 x 3 = 90,00 pkt

3) cena brutto za 1 t tłucznia z dowozem – 20%
Oferta nr 1 : ( 61,00 : 61,00) x 20 x 3 = 60,00 pkt

RAZEM:
Oferta nr 1 na zadanie nr 2 : 150,00 + 90,00 + 60,00 = 300,00 pkt.


Data powstania: wtorek, 11 mar 2008 14:54
Data opublikowania: wtorek, 11 mar 2008 15:14
Data przejścia do archiwum: czwartek, 20 mar 2008 10:51
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1240 razy