BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 41/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości na terenie gminy Pisz”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości na terenie gminy Pisz”, w składzie:


1. Ewa Żmijewska - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Grażyna Wnęta – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Marcin Ilewicz – członek Komisji Przetargowej§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 marca 2008 rokuBURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: piątek, 14 mar 2008 14:45
Data opublikowania: piątek, 14 mar 2008 15:14
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1742 razy