BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-9/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku firmy

Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia
ZEB Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza w dniu 01.04.2008r. wydał decyzję nr 9/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii energetycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 133/73, 133/87, 133/93 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz,

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.

Data powstania: wtorek, 1 kwi 2008 11:23
Data opublikowania: czwartek, 3 kwi 2008 08:57
Data przejścia do archiwum: środa, 16 kwi 2008 10:09
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1131 razy