BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 47/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego.
Na podstawie § 3 ust. 8 Zarządzenia Nr 24/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli w roku 2008 ustala się, co następuje:


§ 1
Powołuje się Komisję opiniującą wnioski nauczycieli ubiegających się o dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego, zwana dalej Komisją, w składzie:
1. Zenon Bednarczyk – przedstawiciel Burmistrza Pisza,
2. Krystyna Kamka - przedstawiciel ZNP,
3. Szymon Werra – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

§ 2
Komisja zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

§ 3
Komisję powołuje się na czas określony, tj. do dnia 31 grudnia 2008 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 marca 2008 r.Data powstania: środa, 2 kwi 2008 08:16
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2008 08:19
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1480 razy