BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 48/08 Burmistrza Pisza z dnia 28 marca 2008 r.

w sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu.
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5 z dnia 8marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art.15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2001r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.), w związku z art.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 kwietnia 2008r. powołuję Panią Agnieszkę Tańculę na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Piszu .

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2008r.

Data powstania: środa, 2 kwi 2008 08:19
Data opublikowania: środa, 2 kwi 2008 08:25
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1640 razy