BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

dotyczy postępowania na rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach
W dniu 14 kwietnia 2008 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych ukazało sie sprostowanie ogłoszenia nr 71401/2008. Poniżej treść sprostowania.


Sprostowanie
Numer: 75857 - 2008; data zamieszczenia: 14.04.2008


Ogłoszenia zamieszczonego przez Gmina Pisz,12-200 Pisz,ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 087 4241200, 4241223, fax. 087 4235429 w Biuletynie Zamówień Publicznych z numerem 71401/2008
W ogłoszeniu jest: II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
Powinno być: II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.
Data powstania: poniedziałek, 14 kwi 2008 14:23
Data opublikowania: poniedziałek, 14 kwi 2008 15:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2008 11:57
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1437 razy