BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 51/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach”.
Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Agnieszka Kręciewska– zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Mateusz Cieśluk – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 08 kwietnia 2008 r.


BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: wtorek, 15 kwi 2008 08:52
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2008 09:16
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1763 razy