BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowę dwóch budynków gospodarczych w Borkach
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 19.03.2008 r., w przedmiocie zamówienia: rozbudowa i nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny z przeznaczeniem na lokale socjalne w ilości 10 szt. oraz budowa dwóch budynków gospodarczych w Borkach, zostały złożone cztery oferty w tym 3 nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Jerzego Deptułę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Remontowo Budowlany JERRY Jerzy Deptuła z siedzibą w Piszu przy ul. Olsztyńskiej 52 B za łączną cenę brutto – 1 083 970,22 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.


Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 2
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe
„BUDOPOL”
Jarosław Tobiasz Waracki
ZAKŁAD GŁÓWNY
ul. A. Mickiewicza 13A/12
16-300 Augustów
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
( 1 083 970,22 : 1 421 483,28 )x100x4 = 305,03 pkt
Razem: 357,80 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 3
PHU GROT
Jacek Olszewski
Ul. Czerniewskiego 16
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
( 1 083 970,22 : 1 225 620,59 )x100x4 = 353,77 pkt
Razem: 400,00 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
Oferta nr 4
„JERRY” Zakład Remontowo-Budowlany
Deptuła Jerzy Stanisław
Ul. Olsztyńska 52B
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
( 1 083 970,22 : 1 083 970,22 )x100x4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt


Data powstania: wtorek, 15 kwi 2008 14:51
Data opublikowania: wtorek, 15 kwi 2008 16:02
Data przejścia do archiwum: środa, 23 kwi 2008 12:46
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1469 razy