BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 56/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz oraz projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
i Gminy Pisz dla obszaru objętego opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Łupki, gm. Pisz”, w składzie:1. Ewa Szymańska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Anna Kapelańska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Agnieszka Bogdańska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2008 roku
Data powstania: czwartek, 17 kwi 2008 15:08
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 12:23
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1642 razy