BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 54/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej DN 500 mm w ciągu ul. Kwiatowej w Piszu ”.
Na podstawie art.19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka kolektora kanalizacji deszczowej DN 500 mm w ciągu ul. Kwiatowej w Piszu ”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2 Bogusława Dąbrowska.– zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4.Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17 kwietnia 2008 r.


Data powstania: czwartek, 17 kwi 2008 15:13
Data opublikowania: piątek, 18 kwi 2008 12:22
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1766 razy