BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Wykaz

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami)

-Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Gdańska,
-Numer działki-736,
-Numer KW-13025,
-Powierzchnia nieruchomości-22 m2,
-Opis nieruchomości-teren zabudowany garażem murowanym,
-Roczna wysokość czynszu- 5 zł/1m2 + 22% VAT.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.
2.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi teren zespołu garażowego, położona jest na obszarze gdzie nie ma planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku, na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j.od dnia 19 kwietnia 2008 roku do dnia 10 maja 2008 roku.
Data powstania: środa, 23 kwi 2008 08:11
Data opublikowania: środa, 23 kwi 2008 12:48
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 12 maj 2008 08:25
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1074 razy