BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz
W Y K A Z

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz , przeznaczonej do wydzierżawienia
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm.)

- Położenie nieruchomości - Bogumiły, gmina Pisz,
- Opis nieruchomości - grunt przeznaczony do użytkowania
na cele rolne (Ps- VI-4.000m2)
- Numer działki - 75
- Powierzchnia działki - 4.000m2
- Numer KW - 13744
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego - 80zł.

1.Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na
okres do trzech lat, w drodze bezprzetargowej.
2. Nieruchomość położona jest w obszarze, gdzie brak jest planu
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z założeniami studium istnieje możliwość
zagospodarowania w/w terenu pod zabudowę zagrodową.
3.Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do dnia 30 września
każdego roku, a w przypadku gdy w danym roku umowa dzierżawy ulega rozwiązaniu
przed wskazanym terminem płatności, najpóźniej na 10 dni przed jej rozwiązaniem,
na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001
w Warmińsko- Mazurskim Banku Spółdzielczym O)Pisz.
4.Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia
29 kwietnia 2008r. do dnia 19 maja 2008r.

Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 12:46
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 13:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 20 maj 2008 07:16
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1207 razy