BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 53/08 Burmistrza Pisza z dnia 14 kwietnia 2008 r.

w sprawie powołania Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 4 pkt 4 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Z dniem 26 kwietnia 2008 r. powołuję Panią Zuzannę Konopa na stanowisko Dyrektora Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 kwietnia 2008 r.
Data powstania: poniedziałek, 28 kwi 2008 13:24
Data opublikowania: poniedziałek, 28 kwi 2008 13:45
Opublikował(a): Barbara Damięcka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1554 razy