BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 1 i 2 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy postępowania na rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach
Do Zamawiającego w dniu 21 i 28 kwietnia 2008 roku wpłynęły dwa zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmodyfikowano przedmiar robót sanitarnych który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia się także termin składania ofert na dzień 14.05.2008 r. do godziny 10:00. W konsekwencji powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 14.05.2008 r. na godzinę 10:20.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami w załączeniu.

Pliki do pobrania:

Data powstania: wtorek, 29 kwi 2008 09:30
Data opublikowania: wtorek, 29 kwi 2008 10:57
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2008 10:18
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1284 razy