BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA NR 3 i 4 DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SIWZ I PRZEDŁUŻENIEM TERMINU SKŁADANIA OFERT

dotyczy postępowania na rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach
Do Zamawiającego w dniu 29 i 30 kwietnia 2008 roku wpłynęły dwa zapytania dotyczące treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i remont budynku Szkoły Podstawowej w Trzonkach. W związku z powyższym na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmodyfikowano przedmiar robót remontowych i renowacyjnych oraz przedmiar robót budowlanych, które stanowiły załączniki nr 8 i 9 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku ze zmianą treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia się także termin składania ofert na dzień 15.05.2008 r. do godziny 11:00. W konsekwencji powyższego zmianie ulega termin otwarcia ofert na dzień 15.05.2008 r. na godzinę 11:20.

Treść zapytań wraz z odpowiedzią w załączeniu.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 30 kwi 2008 14:53
Data opublikowania: środa, 30 kwi 2008 15:09
Data przejścia do archiwum: czwartek, 15 maj 2008 11:57
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1368 razy