BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 62/08 Burmistrza Pisza z dnia 7 maja 2008 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.


Na podstawie §8 ust.1i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz.2108 / zarządzam co następuje:

§1.
Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości:

1/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/20 o powierzchni 1.021m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
2/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/21 o powierzchni 1.042m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
3/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/69 o powierzchni 1.030m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
4/działki niezabudowanej położonej we wsi Szczechy Małe, gmina Pisz oznaczonej
numerem geodezyjnym 14/70 o powierzchni 1.030m2, dla której w Sądzie Rejonowym
w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 19638,
5/ nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rakowo Piskie, oznaczonej
numerem geodezyjnym działki 15/3 o powierzchni 1.800m2, dla której w Sądzie
Rejonowym w Piszu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta
KW Nr 13772,


w składzie :

a/Przewodniczący komisji - Żmijewska Ewa
b/Członek komisji - Wnęta Grażyna
c/Członek komisji - Ilewicz Marcin
d/Członek komisji - Waszkiewicz Hanna

§2.
Komisja przeprowadzi przetargi w dniu 14 maja 2008r.
§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 07 maja 2008r.

Data powstania: środa, 7 maj 2008 09:34
Data opublikowania: czwartek, 8 maj 2008 10:15
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1929 razy