BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 64/08 Burmistrza Pisza z dnia 8 maja 2008r.

w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zuzycia paliwa dla pojazdu pożarniczego marki Magirus-Deutz 170D, stanowiącego własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.
Powołuję Komisję do ustalenia normy zużycia paliwa dla pojazdu pożarniczego marki Magirus-Deutz 170D nr rej. NPI 9C54, stanowiącego własność Gminy Pisz, będącego w użytkowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Hejdyku, w składzie:
1. Ryszard Buczel - Przewodniczący Komisji,
2. Bartłomiej Sienkiewicz – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
3. Jerzy Stanisławski - Członek Komisji.
§ 2.
Zadaniem Komisji będzie:
1. Ustalenie normy zużycia paliwa (oleju napędowego) na 100 km jazdy pojazdu wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia metodą uzupełnieniową, polegającą na napełnieniu zbiornika paliwa pojazdu do pełna przed rozpoczęciem jazdy, a następnie uzupełnieniu zużytego paliwa po zakończeniu jazdy.
2. Sporządzenie protokołu, który będzie podlegał mojemu zatwierdzeniu.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 maja 2008 roku.
Data powstania: środa, 14 maj 2008 08:51
Data opublikowania:
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1421 razy