BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 76/08 Burmistrza Pisza z dnia 06 czerwca 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na „wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej w Kotle Dużym” w składzie:1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Agnieszka Kręciewska – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Bogusława Dąbrowska – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 czerwca 2008 roku


BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: piątek, 13 cze 2008 13:47
Data opublikowania: piątek, 13 cze 2008 15:38
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1726 razy