BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 90/08 Burmistrza Pisza z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”.

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”, w składzie:


1. Zbigniew Wdowiarski - przewodniczący Komisji Przetargowej
2.Mateusz Cieśluk – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Janusz Kołakowski – członek Komisji Przetargowej§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2008 roku


BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: poniedziałek, 30 cze 2008 15:16
Data opublikowania: poniedziałek, 30 cze 2008 15:42
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1790 razy