BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wniesieniu protestu oraz wezwanie do przystąpienia do protestu

dotyczy protestu złożonego przez wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego
Na podstawie art. 181 ust. 3 w związku z art. 181 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający, Gmina Pisz z siedzibą przy ul. G. Gizewiusza 5, informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego, został złożony w dniu 02 lipca 2008 r. protest, którego treść i zarzuty przedstawia załącznik do niniejszego zawiadomienia.
Zamawiający, w związku z powyższym, wzywa wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.
Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się wykonawcy, którzy mają interes prawny w tym, aby protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpią do postępowania w terminie do dnia 8 lipca 2008 roku.
Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądanie w zakresie zarzutów zawartych w proteście.
Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego, przekazując jednocześnie jego kopię wykonawcy wnoszącemu protest.Załącznik – Treść protestu – THORN Lighting Polska Sp. z o.o. ul. Gazowa 26 a, 50-513 Wrocław z o.o. z dnia 02 lipca 2008 r.
Pliki do pobrania:
Data powstania: środa, 2 lip 2008 14:53
Data opublikowania: środa, 2 lip 2008 15:17
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2008 07:05
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1325 razy