BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”
Do Zamawiającego w dniu 4.07.2008r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi”. W związku z tym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.z 2007r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający udziela odpowiedzi:
Zapytanie Nr 1 i odpowiedź na zapytanie w załączeniu
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 4 lip 2008 15:06
Data opublikowania: piątek, 4 lip 2008 15:15
Data przejścia do archiwum: środa, 9 lip 2008 12:11
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1435 razy