BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 95/08 Burmistrza Pisza z dnia 4 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 29 pkt 2 i art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) zarządza się co następuje

§ 1.

W zarządzeniu Nr 21/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2008 roku w sprawie norm zużycia paliw płynnych przez pojazdy samochodowe oraz urządzenia o napędzie silnikowym, eksploatowane przez jednostki ochotniczych straży pożarnych i zasad ich rozliczania wprowadza się następujące zmiany:
W załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 21/08 Burmistrza Pisza z dnia 31 stycznia 2008 r.:

1) W tabeli „Normy zużycia paliw płynnych dla urządzeń o napędzie silnikami spalinowymi” pozycja L.p. nr 2, otrzymuje brzmienie:

„ 2. Autopompy na pojazdach samo-chodowych:

1) MAGIRUS-DEUTZ FM 192 20,0 - normy
2) MAGIRUS-DEUTZ FM 170D 14,0 stosowa-
3) MERCEDES LP 813 16,0 ne w
4)Star 266, Star 244 20,0 jednost-
5) Jelcz 325 21,0 kach PSP„

2) W tabeli „Normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych” pozycja L.p. nr 2, otrzymuje brzmienie:

„ 2. Samochody ciężarowe i pochodne:

1) Star 244 O 30,4 normy
2) Star 266 O 31,3 stosowane
3) Jelcz 325 O 33,0 w jednostkach
4) MERCEDES LP 813 O 24,0 PSP
5) MAGIRUS-DEUTZ O 30,0
FM 192
6) MAGIRUS-DEUTZ O 30,0
FM 170D "

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Pisz.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 lipca 2008 roku.
Data powstania: środa, 9 lip 2008 08:36
Data opublikowania: środa, 9 lip 2008 12:14
Opublikował(a): Ryszard Buczel
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1791 razy