BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 94/08 Burmistrza Pisza z dnia 02 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzonkach oraz Szkoły Podstawowej w Jeżach.
Na podstawie art. 36a ust. 5 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1
Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzonkach powołuje się Komisję w składzie:
1) Pan Zenon Bednarczyk - przewodniczący – przedstawiciel Gminy Pisz,
2) Pani Zuzanna Konopa - przedstawiciel Gminy Pisz,
3) Pan Jacek Audul - przedstawiciel Gminy Pisz,
4) Pan Marek Roszkowski - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie,
5) Pani Aneta Dubielewska - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie,
6) Pani Barbara Wnuk - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie,
7) Pani Joanna Kozłowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Trzonkach,
8) Pani Marzena Wróblewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Trzonkach ,
9) Pan Dariusz Olender- przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Trzonkach,
10) Pani Edyta Kutyłowska - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Trzonkach,
11) Pan Józef Bałdyga - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piszu,
12) Pan Mirosław Zduńczyk - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Piszu.


§ 2
Celem przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Jeżach powołuje się Komisję w składzie:
1) Pan Zenon Bednarczyk - przewodniczący – przedstawiciel Gminy Pisz,
2) Pani Zuzanna Konopa - przedstawiciel Gminy Pisz,
3) Pan Jacek Audul - przedstawiciel Gminy Pisz,
4) Pan Marek Roszkowski - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie,
5) Pani Aneta Dubielewska - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie,
6) Pani Barbara Wnuk - przedstawiciel Kuratora Oświaty w Olsztynie,
7) Pani Krystyna Klukowska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Jeżach,
8) Pan Jerzy Duda - przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
w Jeżach,
9) Pani Izabela Szmigiel- przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Jeżach,
10) Pani Dorota Ziółek - przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
w Jeżach,
11) Pan Józef Bałdyga - przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Piszu,
12) Pan Mirosław Zduńczyk - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” w Piszu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2008 r..
Data powstania: środa, 9 lip 2008 15:48
Data opublikowania: środa, 9 lip 2008 15:50
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 2000 razy