BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O ZMIANIE SIWZ

Dotyczy postępowania na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego
Burmistrz Pisza na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655) informuje o zmianie ust. 3 pkt. 2 SIWZ w następujący sposób: skreśla się wyrazy: „Sprzęt oświetleniowy musi posiadać certyfikat bezpieczeństwa B”; oraz dodaje się w danych technicznych lampy po wyrazach: „statecznik indukcyjny STS 250” oraz „tranzystorowy układ zapłonowy TUZ-U-400” wyrazy „lub równoważne”.

Wprowadzona modyfikacja nie powoduje potrzeby przesunięcia terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę słupów i opraw oświetlenia ulicznego.

Data powstania: czwartek, 10 lip 2008 10:17
Data opublikowania: czwartek, 10 lip 2008 10:24
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 11:32
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1401 razy