BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Sesja

Pisz, dnia 11.07.2008 r. PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W PISZU INFORMUJE , ŻE XXV – ta SESJA RADY MIEJSKIEJ W PISZU ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 17 LIPCA 2008 ROKU / CZWARTEK / O GODZINIE 14- tej W SALI NR 15 W URZĘDZIE MIEJSKIM W PISZU z następującym porządkiem obrad / zgodnie z wnioskiem Burmistrza Pisza / :

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja Burmistrza Pisza.
4. Zapytania i wnioski sołtysów.
5. Odpowiedzi na zapytania sołtysów.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego tryb oraz szczegółowe zasady i warunki przyznawania świadczeń ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zwanych dalej Funduszem Zdrowotnym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, położonych na terenie gminy Pisz.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia działki będącej własnością Gminy Pisz służebnością gruntową.
10. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz .
11. Podjęcie uchwały w sprawie Lokalnego Programu Pomocy Społecznej Gminy Pisz na rok 2008.
12. Oświadczenia:
1)w sprawie wniesienia kasacji przez Burmistrza Pisza w sprawie przeciwko firmie Instal Białystok S.A. (sygn. akt: I A Ca 614/07),
2) w sprawie wniesienie kasacji przez Burmistrza Pisza w sprawie przeciwko firmie Instal Białystok S.A. (sygn. akt: I A Ca 117/08),
13.Odpowiedzi na zapytania radnych.
14.Wolne wnioski i informacje.
15.Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady
Stanisław Olender
Data powstania: piątek, 11 lip 2008 11:02
Data opublikowania: piątek, 11 lip 2008 11:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 17 lip 2008 17:33
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1273 razy