BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 98/08 Burmistrza Pisza z dnia 10 lipca 2008 r.

w sprawie wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole, dla której organem prowadzącym jest Gmina Pisz
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9g ust. 2 w związku z art. 91d pkt 2 Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), § 14 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Ustala się stawkę wynagrodzenia dla eksperta z listy ekspertów ustalonej przez Ministra Edukacji Narodowej, za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w wysokości:
1. 80 zł brutto za jeden wniosek dla eksperta zamieszkałego na terenie Gminy Pisz,
2. 90 zł brutto za jeden wniosek dla eksperta zamieszkałego poza terenem Gminy Pisz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2008 r.
Data powstania: wtorek, 15 lip 2008 11:58
Data opublikowania: wtorek, 15 lip 2008 12:00
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1694 razy