BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 99/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 lipca 2008r.

w sprawie powołania Komisji przetargowej do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu"
Na podstawie art. 19 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:


§1.
Powołuję komisję przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego na "Termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu", w składzie:

1.Zbigniew Wdowiarski- przewodniczący Komisji Przetargowej
2.Agnieszka Kręciewska- zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3.Arkadiusz Robert Jackowski - sekretarz Komisji Przetargowej
4.Bogusława Dąbrowska- członek Komisji Przetargowej

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 2008r.BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: środa, 16 lip 2008 11:28
Data opublikowania: środa, 16 lip 2008 12:29
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1761 razy