BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 01.07.2008 r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star 244 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu, została złożona jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez ABOT Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A za łączną cenę brutto – 95 000,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
ABOT Spółka z o.o.
ul. Lubelska 43A
10-410 Olsztyn

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (95 000,00 : 95 000,00 )x100x4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt
Data powstania: środa, 16 lip 2008 13:48
Data opublikowania: środa, 16 lip 2008 14:08
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 lip 2008 12:33
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1337 razy