BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-29/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 28. 05. 2008 r. na wniosek firmy
Instalatorstwo Elektryczne
Marek Szmigiel
ul. Kwiatowa12/53
12-221 Ruciane Nida

działającej z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. zo.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 29/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 35, 30/8, 30/14, 30/15, 30/3 położonych w obrębie Karwik, gm. Pisz.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 22 lip 2008 13:06
Data opublikowania: wtorek, 22 lip 2008 13:31
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 13:27
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1313 razy