BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE NR 1

dotyczy postępowania na budowę chodników przy ulicy J. Tuwima w Piszu
Do Zamawiającego w dniu 23.07.2008 r. wpłynęło zapytanie nr 1 dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę chodników przy ulicy J. Tuwima w Piszu”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U .z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) udziela odpowiedzi:

Ad. 1
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego (BIP) błędnie zamieszczono jedną ze stron przedmiaru robót. Do wyceny należy przyjąć pierwszą stronę zamieszczonego w BIP przedmiaru robót. Zamawiający w dniu 25.07.2008 r. usunął drugą błedną stronę przedmiaru robót. Prawidłowy przedmiar robót stanowi także załącznik do niniejszej odpowiedzi na zapytanie

Ad. 2
Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty kosztorysu ofertowego.

Zbigniew Wdowiarski

przewodniczący Komisji Przetargowej


Arkadiusz Jackowski

sekretarz Komisji Przetargowej


Mateusz Cieśluk

członek Komisji Przetargowej

Załączniki:
1. treść zapytania nr 1
2. prawidłowy przedmiar robót


Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 25 lip 2008 13:45
Data opublikowania: piątek, 25 lip 2008 15:20
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 sie 2008 18:05
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy