BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu
Burmistrz Pisza na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr. 223, poz. 1655) informuje o zmianie SIWZ w następujący sposób:
• we wzorze oferty stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w miejsce 22 % stawki podatku VAT wstawia się 7 % stawkę podatku VAT.
• w przedmiarze robót budowlanych, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ w miejsce omyłkowo wpisanych wyrazów „Termomodernizacja SP2 w Piszu” wstawia się wyrazy „Termomodernizacja budynku przy ul. Mickiewicza 39 w Piszu”.

Wprowadzona modyfikacja nie powoduje potrzeby przesunięcia terminu składania ofert.

Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia na termomodernizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A. Mickiewicza 39 w Piszu.

Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2008 07:52
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2008 11:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 7 sie 2008 07:12
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1293 razy