BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi
Burmistrz Pisza informuje o unieważnieniu w dniu 28 lipca 2008 roku postępowania na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej remontu zabytkowej wieży ciśnień przy ulicy Gdańskiej w Piszu wraz z obiektami przyległymi, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1, art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655), na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy który stanowi, iż postępowanie unieważnia się jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 30 czerwca 2008 r. na zadanie zamieszczone na portalu BZP pod nr 145021-2008, na stronie internetowej zamawiającego oraz w jego siedzibie, wpłynęły dwie oferty, w tym jedna nie podlegająca odrzuceniu. Z uwagi na fakt iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie należało unieważnić.
Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2008 07:55
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2008 11:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 5 sie 2008 12:01
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1332 razy