BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 25.06.2008 r., w przedmiocie zamówienia: wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji miejskiej oczyszczalni ścieków w gminie Pisz, zostało złożone 4 oferty nie podlegające odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez PROEKO Biuro Projektowo-Badawcze S.C. z siedzibą przy ul. Upalnej 2/2, 15-668 Białystok za łączną cenę brutto – 157 990,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza według kryterium przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert


OFERTA nr 1
Nazwa i adres wykonawcy
EKOTOP Roman Sobczyk
Ul. Wawelska 25/1
64-920 Piła
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (157 990,00 : 242 780,00)x100x3 = 195,21 pkt
Razem: 195,21 pktOFERTA nr 2
Nazwa i adres wykonawcy
PROEKO Biuro Projektowo-Badawcze S.C.
Ul. Upalna 2/2
15-668 Białystok
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (157 990,00 : 157 990,00)x100x3 = 300,00 pkt
Razem: 300,00 pkt


OFERTA nr 3
Nazwa i adres wykonawcy
BIOGRADEX-HOLDING Sp. z o.o.
Ul. Robotnicza 55/10
82-300 Elbląg
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (157 990,00 : 183 000,00)x100x3 = 258,99 pkt
Razem: 258,99 pkt


OFERTA nr 4
Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Inżynierii Sanitarnej „MENKOR”
Ul. Zabłockiego 10/8
62-200 Gniezno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (157 990,00 : 384 300,00)x100x3 = 123,33 pkt
Razem: 123,33 pkt


Data powstania: poniedziałek, 28 lip 2008 07:59
Data opublikowania: poniedziałek, 28 lip 2008 11:19
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 11 sie 2008 08:55
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1478 razy