BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 100/08 Burmistrza Pisza z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu.
na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę chodników wzdłuż ulicy J. Tuwima w Piszu”, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Piotr Grochal– zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Mateusz Cieśluk – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.07.2008 roku


BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: wtorek, 5 sie 2008 12:08
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2008 14:50
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1596 razy