BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-44/08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm./


zawiadamiam,
że w dniu 28. 07. 2008 r. wpłynął wniosek Gminy Pisz
Wydziału Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych
ul. Gustawa Gizewiusza 5
12-200 Pisz

dotyczący
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie świetlicy wiejskiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 127/180 w obrębie Szczechy Wielkie, gm. Pisz.


Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pok. Nr 61.
Ewentualne uwagi, wnioski czy zastrzeżenia proszę kierować na piśmie do Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 5 sie 2008 13:20
Data opublikowania: wtorek, 5 sie 2008 14:51
Data przejścia do archiwum: środa, 20 sie 2008 15:17
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1133 razy