BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Ogłoszenie

Nieruchomość zabudowana pomieszczeniem garażowym
Burmistrz Pisza ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz.

- Położenie nieruchomości - Pisz, ul. Wąglicka,
- Opis nieruchomości – pomieszczenie garażowe o pow. użytkowej 78 m2, boks nr 1,
- Numer działki – część 546/4,
- Powierzchnia działki – 78 m2,
- Numer KW – 13119,
- Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego – 2.340 zł oraz 22% podatku VAT.

-Wadium - 500 zł.
-Minimalne postąpienie – 10 zł.


1. Przetarg odbędzie się dnia 21 sierpnia 2008 r. o godz. 12.00 w sali nr 58 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul. Gizewiusza 5.
2. Nieruchomość przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres 3 lat.
3. Nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowi obszar hurtowni, zakładów usługowych i rzemieślniczych.
Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
Zabrania się inwestowania w trwałe urządzenia i obiekty budowlane.
4. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do dnia 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
5. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego lub zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
6. Niezawarcie umowy dzierżawy, powoduje przepadek wadium na rzecz ogłaszającego przetarg.
7. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu podane wyżej lub w punkcie kasowym mieszczącym się w pok. nr 51 w budynku Urzędu Miejskiego w Piszu do dnia 20 sierpnia 2008 r.
Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Piszu.
Data powstania: środa, 6 sie 2008 12:38
Data opublikowania: środa, 6 sie 2008 15:27
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 sie 2008 14:36
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1305 razy