BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 110/08 Burmistrza Pisza z dnia 11 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Podział nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz”, w składzie:


1. Marcin Ilewicz - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Hanna Waszkiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Ewelina Koszewska – członek Komisji Przetargowej§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2008 roku

BURMISTRZ

/Jan Alicki/
Data powstania: wtorek, 12 sie 2008 10:27
Data opublikowania: wtorek, 12 sie 2008 14:27
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1624 razy