BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na budowę chodników przy ulicy J. Tuwima w Piszu
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 17.07.2008 r., w przedmiocie zamówienia: Budowa chodników przy ulicy J. Tuwima w Piszu, zostało złożonych 5 ofert nie podlegających odrzuceniu.
Wybrano ofertę złożoną przez Waldemara Sałatę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. – W.S.C. Waldemar Sałata z siedzibą w Kolnie przy ul. Grunwaldzkiej 40, za łączną cenę brutto – 281 342,78 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).
Oferta Wykonawcy spełnia wszystkie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza - najniższa cena.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe
w Piszu Sp. z o.o.
ul. Czerniewskiego 2
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1 (281 342,78 : 325 496,00)x100x3 = 345,76 pkt
Razem: 345,76 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Produkcyjno-Handlowo-Usługowo-Transportowe
„SAM-POL” s.c.
ul. Ełcka 18
19-200 Grajewo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2 (281 342,78 : 345 870,00)x100x4 = 322,56 pkt
Razem: 322,56 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
P.H.U. – W.S.C.
Waldemar Sałata
ul. Grunwaldzka 40
18-500 Kolno
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 3 (281 342,78 : 281 342,78)x100x4 = 400,00 pkt
Razem: 400,00 pkt

Nazwa i adres wykonawcy
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe
„POLBET”- Zajazd Wiejski
Elżbieta Mieczkowska
Szczechy Wielkie 15
12-200 Pisz
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 4 (281 342,78 : 289 400,00)x100x4 = 388,88 pkt
Razem: 388,88 pkt


Nazwa i adres wykonawcy
SANTECHNIKA
Przemysław Poślednik
Ul. Partyzantów 1
19-200 Grajewo
Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 5 (281 342,78 : 325 950,00)x100x4 = 345,24 pkt
Razem: 345,24 pkt
Data powstania: poniedziałek, 18 sie 2008 13:11
Data opublikowania: poniedziałek, 18 sie 2008 15:09
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 sie 2008 14:57
Opublikował(a): Arkadiusz Jackowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1449 razy