BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Z.7331/II-30/08

Obwieszczenie o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)

Zawiadamiam że, po rozpatrzeniu sprawy, wszczętej w dniu 28.05.2008r.., na wniosek firmy Instalatorstwo Elektryczne Marek Szmigiel, ul. Kwiatowa 12/53, 12-221 Ruciane Nida, Burmistrz Pisza w dniu 18.08.2008r. wydał decyzję w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie kablowej linii elektroenergetycznej nN 0,4 kV na działkach o numerach ewidencyjnych 106, 38/3, 38/9, 39/12, 39/13, 40/22, 40/17 w obrębie Karwik, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5 oraz na tablicy ogłoszeń w sołectwie Karwik.

Data powstania: wtorek, 19 sie 2008 08:29
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 15:16
Data przejścia do archiwum: środa, 3 wrz 2008 13:58
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1286 razy