BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

na podział nieruchomości na terenie gminy Pisz
Burmistrz Pisza informuje, że w procedurze zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w dniu 12.08.2008 r., w przedmiocie zamówienia: podział nieruchomości na terenie gminy Pisz zostały złożone dwie oferty nie podlegające odrzuceniu.

Wybrano ofertę złożoną przez Agencję Geodezyjną S.C., Zofia i Andrzej Dąbrowscy z siedzibą w Piszu przy ul. Gizewiusza 11, za łączną cenę brutto – 2 257,00 zł (cena brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia).

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nazwa i adres wykonawcy

Agencja Geodezyjna S.C.
Zofia i Andrzej Dąbrowscy
Ul. Gizewiusza 11
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 1: (2 257,00 : 2 257,00) x 100 x 4 = 400,00 pkt
Razem
400,00 pkt


Nazwa i adres wykonawcy

Usługi Geodezyjne
mgr inż. Stefan Jermacz
ul. Stefana Batorego 8
12-200 Pisz

Liczba pkt w kryterium (cena brutto – 100%):
Oferta nr 2: (2 257,00 : 2 659,00) x 100 x 4 = 339,44 pkt
Razem
339,44 pkt
Data powstania: środa, 20 sie 2008 14:14
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 14:50
Data przejścia do archiwum: czwartek, 28 sie 2008 16:21
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1283 razy