BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 114/08 Burmistrza Pisza z dnia 20 sierpnia 2008r.

w sprawie powołania pełnomocnika oraz zespołu zadaniowego ds. rewitalizacji Miasta Pisz
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

1. Powołuję Panią Grażynę Leszczyńską na pełnomocnika ds. rewitalizacji Miasta Pisz.
2. Powołuję zespół zadaniowy ds. rewitalizacji Miasta Pisz w składzie:
1) Zbigniew Wdowiarski
2) Agnieszka Bogdańska
3) Piotr Olszak
4) Tadeusz Cwaliński
5) Jarosław Anusiewicz
6) Stanisław Plona
7) Adam Masłowski
8) Katarzyna Małecka

§ 2

Pełnomocnik ds. rewitalizacji Miasta Pisz pełni funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji Miasta Pisz i jest odpowiedzialny za zbieranie wniosków, przygotowanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji.

§ 3

Zespół zadaniowy ds. rewitalizacji Miasta Pisz odpowiedzialny jest za przygotowanie programu rewitalizacji Miasta Pisz.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2008r.
Data powstania: środa, 20 sie 2008 14:22
Data opublikowania: środa, 20 sie 2008 14:46
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1801 razy