BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star.
Burmistrz Pisza informuje, że w dniu 08 sierpnia 2008 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star. Umowę zawarto z ABOT Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 43A. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403

Pisz: wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star
Numer ogłoszenia: 196280 - 2008; data zamieszczenia: 21.08.2008
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 146717 - 2008.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 4241200, 4241223, fax 087 4235429.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie karosacji samochodu pożarniczego typu GBA-2,5/16 na podwoziu samochodu Star.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie karosacji samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiartlu na podwoziu Star 244 - na bojowy samochód pożarniczy typu GBA 2.5/16. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: 1) Kabiny załogi - jednomodułowej, jednoczęściowej - czterodrzwiowej typu Star na 6 osób z szybami opuszczanymi: - ocieplenie ścian, sufitu i podłogi; - wyłożenie wykładziną miękką sufitu, ścian i tapicerki drzwi (jednolity kolor) - rodzaj wykładziny do uzgodnienia; - podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową (guma lub blacha aluminiowa); - siedzenia skrzynkowe, uchylne, tapicerowane, piankowe; - uchwyt w suficie do trzymania; - bariera wewnętrzna rurowa niklowana; - wieszaki na odzież; - stopnie rurowe wejściowe obłożone blachą aluminiową; - półka do montażu radiostacji, panela sterowniczego sygnałami uprzywilejowanymi, itp., pod nadszybiem przednim; - specjalne półki na drobny sprzęt pośrodku sufitu kabiny zespolonej; - wymiana wsporników i lusterek na nowy typ; - wymiana dywaników na podłodze w przedniej części kabiny (kierowca + dowódca); - założenie nowych chlapaczy przy kabinie; - wymiana tapicerki przednich drzwi kabiny; - wymiana uszczelek przednich drzwi kabiny, - specjalne kieszenie na dokumenty wewnątrz przednich drzwi; - nowy pokrowiec na maskę silnika. 2) Tapicerowania siedzeń kierowcy i dowódcy. 3) Nadwozia pożarniczego: - konstrukcja z profili stalowych zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie; - poszycie zewnętrzne z materiału nierdzewnego (kompozyt aluminiowy) mocowanego metodą klejenia; - nadkola z blachy aluminiowej; - żaluzje aluminiowe typu zachodniego, anodowane, zwijane, ze wspomaganiem sprężynowym otwarcia, zamykane na 1 klucz; - po obu bokach nadwozia po trzy schowki zamykane w/w żaluzjami; - w schowkach uchwyty do mocowania prądownic, rozdzielacza, przełączników, zbieracza, smoka, stojaka hydrantowego, kluczy pożarniczych, pływaka, gaśnic proszkowych, pił do drewna i betonu, aparatów ochrony dróg oddechowych itp.; - w schowkach stojaki na węże tłoczne w-52 i w-75, wykonane z czarnej sklejki wodoodpornej z taśmami zabezpieczającymi przed wypadnięciem oraz na kanistry; - w schowkach miejsce na motopompę pływakową Niagara, agregat prądotwórczy Honda, walizkę ratownictwa medycznego PSP R-1, sprzęt ratownictwa drogowego, wytwornice do piany; - z tyłu pojazdu przedział autopompy zamykany żaluzją aluminiową; - spód i ściany boczne schowków wyłożone blachą aluminiową łezkową; - dach pojazdu użytkowy wyłożony blachą aluminiową; - na dachu uchwyty na węże ssawne i drabinę nasadkową, mostki przejazdowe, bosak, topór ciężki, łopaty, łom itp.; - górna balustrada ochronna wykonana jako jednolita, nierozłączna część z nadwoziem pożarniczym, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową; - drabinka rurowa wejściowa na dach. 4) Instalacji wodno-pianowej: - zbiornik wodny o pojemności 2500 l z falochronami i włazem rewizyjnym, stalowy (wykonany z blachy o podwyższonej wytrzymałości); - zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu; króciec 75; - zbiornik wyposażony w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania; - montaż zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 110; - montaż instalacji tłocznej z autopompy, 2 zawory kulowe 75; - układ obniżający ciśnienie z zaworem kulowym - tłoczący wodę z autopompy do zbiornika; - wyprowadzenie na działko na dach z zaworem kulowym 75; - autopompa o wydajności minimalnej 1600 l/min.; - autopompa montowana z tyłu pojazdu; - montaż tablicy autopompy z zespołem dźwigni sterujących, manometrem, manowakuometrem, wskaźnikami pracy silnika, obrotomierzem, głośnikiem radiostacji itd. 5) Instalacji elektrycznej: - oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego (3 lampy niebieskie oraz sygnał dźwiękowy 4-tonowy z mikrofonem); - oświetlenie kabiny załogi, schowków bocznych i przedziału autopompy; - montaż lamp obrysowych; - montaż nowych tylnych lamp zespolonych; - montaż oświetlenia tablicy rejestracyjnej; - lampa szperacz; - lampy oświetlenia bocznego zewnętrznego, montowane nad żaluzjami do oświetlania pola pracy wokół nadwozia (po 2 szt. po bokach oraz 1 szt. z tyłu); 6) Lakierowania samochodu lakierami akrylowymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami (elementy podwozia w kolorze czarnym, błotniki i zderzaki w kolorze białym, kabina i zabudowa - czerwień sygnałowa), konserwacji podwozia; lakierowania proszkowego elementów wyposażenia nadwozia. 7) Napisów bocznych (OSP Wiartel oraz numeru operacyjnego 459-N-30 rozmieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami). oraz uruchomienie samochodu i przeprowadzenie badań technicznych przez uprawnionego diagnostę, dopuszczających pojazd do ruchu po drogach publicznych.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 88785,05 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

* Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.08.2008.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

* ABOT Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn, kraj/woj. warmińsko-mazurskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

* Cena wybranej oferty: 88785,05
* Oferta z najniższą ceną: 88785,05 / oferta z najwyższą ceną: 88785,05
* Waluta: PLN.
Data powstania: czwartek, 28 sie 2008 13:33
Data opublikowania: czwartek, 21 sie 2008 14:32
Data przejścia do archiwum: piątek, 29 sie 2008 12:25
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1498 razy