BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II/27/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.)
zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku

 
Pana Piotra Częstkiego
Up – Telecom Sp. z o.o.
Biuro Regionalne w Gdańsku
Ul. Raciborskiego 51
80-215 Gdańsk
 
działającego z upoważnienia
PTK Centertel Sp. z o.o.
Ul. Sienkiewicza 10a
01-128 Warszawa


Burmistrz Pisza w dniu 26.08.2008r. wydał decyzję nr 27/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji PTK Centertel – kod stacji 10453/92223 GWSU „ Pisz – Łupki” na istniejącej wieży telekomunikacyjnej, należącej do firmy Polkomtel S.A., zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 172 w obrębie Łupki, gm. Pisz.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego, pok. Nr 61, w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gizewiusza 5.Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 10:12
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 15:00
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2008 13:31
Opublikował(a): Anna Jankiewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1185 razy