BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Obwieszczenie Z.7331/II-33/08

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm./

zawiadamiam,
że w dniu 26. 08. 2008 r. na wniosek
Pana Józefa Błudnickiego
"ELEKTRO-SERVICE"
ul. Przemysłowa 1
11-500 Giżycko

działającego z upoważnienia

ZEB Dystrybucja Sp. zo.o
ul. Elektryczna 13
15-950 Białystok

Burmistrz Pisza wydał decyzję nr 33/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na

budowie energetycznej linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2 na działkach o numerach ewidencyjnych 551, 322/1, 322, 541/4, 550/4 położonych w obrębie Pisz II.
Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gizewiusza 5 w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego pok. Nr 61 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Data powstania: wtorek, 26 sie 2008 13:24
Data opublikowania: wtorek, 26 sie 2008 14:58
Data przejścia do archiwum: środa, 10 wrz 2008 13:38
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1113 razy