BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 113/08 Burmistrza Pisza z dnia 19 sierpnia 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 39/07 Burmistrza Pisza z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie zasad zakupu, przydziału oraz użytkowania telefonów komórkowych w Urzędzie Miejskim w Piszu zmienionym Zarządzeniem Nr 121/07 Burmistrza Pisza z dnia 28 września 2007 r., Zarządzeniem Nr 131/07 z dnia 19 października 2007 r., Zarządzeniem Nr 1/08 Burmistrza Pisza z dnia 3 stycznia 2008 r., Zarządzeniem Nr 79/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 czerwca 2008 r. oraz Zarządzeniem Nr 80/08 Burmistrza Pisza z dnia 18 czerwca 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 Załącznika do Zarządzenia ustęp 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dostępne taryfy
Odnośnie telefonów komórkowych Urzędu funkcjonują następujące taryfy:
1) Taryfa „Orange dla firm 40” (telefon 502253761)
2) Taryfa „Orange dla firm 80” (telefony: 501155443, 510182460)
3) Taryfa „Orange dla firm 160” (telefon: 502502496)
4) Taryfa „Top Firma 300” (telefony: 502502498, 513029800)
5) Taryfa „Orange dla firm 320” (telefony: 501482688, 503116616, 502502493, 502502494, 502502495, 506110330, 508257577)
6) Taryfa „Top firma 800” (telefon 502373747)
7) Taryfa „Firma 1000” (telefon 502502497)”;
2) w § 9 Załącznika do Zarządzenia ustęp 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Limity rozmów
Ustala się bezpłatne limity połączeń rozmów wykonywanych ze służbowych telefonów komórkowych:
1) dla taryfy „Orange dla firm 40” (telefon 502253761) – limit bezpłatnych minut 40,00
2) dla taryfy „Orange dla firm 80” (telefony: 501155443, 510182460) – limit bezpłatnych minut 80,00
3) dla taryfy „Orange dla firm 160” (telefon: 502502496) – limit bezpłatnych minut 160,00
4) dla taryfy „Top Firma 300” (telefony: 502502498, 513029800) – limit bezpłatnych minut 300,00
5) dla taryfy „Orange dla firm 320” (telefony: 501482688, 503116616, 502502493, 502502494, 502502495, 506110330, 508257577) – limit bezpłatnych minut 320,00
6) dla taryfy „Top firma 800” (telefon 502373747) – limit bezpłatnych minut 800,00
7) dla taryfy „Firma 1000” (telefon 502502497) – limit bezpłatnych minut 1000,00”.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ogólnego Urzędu Miejskiego w Piszu.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia 2008 r.
Data powstania: czwartek, 28 sie 2008 10:17
Data opublikowania: czwartek, 28 sie 2008 10:19
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1634 razy