BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 126/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Pisz”.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam, co następuje:


§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na „Dostawę nowego samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Gminy Pisz”, w składzie:


1. Wiesław Pupek - przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Bartłomiej Sienkiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Krzysztof Ćwirko – członek Komisji Przetargowej§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2008 roku.


Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2008 09:38
Data opublikowania: poniedziałek, 22 wrz 2008 09:39
Opublikował(a): Wiesław Pupek
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1432 razy