BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 125/08 Burmistrza Pisza z dnia 16 września 2008 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. wykonanie kanalizacji sanitarnej w części wsi wodociągowej od. m. Borki do m. Jeże, etap II.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Pisz, który przeznaczony będzie na wykonanie zadania pn. wykonanie kanalizacji sanitarnej w części wsi wodociągowej od. m. Borki do m. Jeże, etap II, w składzie:

1. Zbigniew Wdowiarski – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Janusz Kołakowski– zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Monika Woźniak - Wilimczyk – członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 września 2008 roku


Data powstania: poniedziałek, 22 wrz 2008 11:32
Data opublikowania:
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Wiesław Pupek
Artykuł był czytany: 1344 razy