BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 138/08 Burmistrza Pisza z dnia 15 października 2008r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej na działkach o nr ewidencyjnych 1145 i 1147/28 w Piszu
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust.1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 131/08 Burmistrza Pisza z dnia 23 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont drogi gminnej na działkach o nr ewidencyjnych 1145 i 1147/28 w Piszu wprowadza się następującą zmianę:
- w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Agnieszka Kręciewska – członek Komisji Przetargowej”


§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2008 r.
Data powstania: środa, 15 paź 2008 10:15
Data opublikowania: środa, 15 paź 2008 12:52
Opublikował(a): Zbigniew Wdowiarski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1628 razy