BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Zarządzenie Nr 133/08 Burmistrza Pisza z dnia 26 września 2008r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz.
Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1, 2, i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania oraz przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Pisz, w składzie:

1. Elżbieta Sadłowska – przewodniczący Komisji Przetargowej
2. Elżbieta Winek – zastępca przewodniczącego Komisji Przetargowej
3. Arkadiusz Robert Jackowski – sekretarz Komisji Przetargowej
4. Adam Rutkowski– członek Komisji Przetargowej

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 września 2008 roku


BURMISTRZ

/Jan Alicki/

Data powstania: środa, 29 paź 2008 12:53
Data opublikowania: środa, 29 paź 2008 17:40
Opublikował(a): Marta Łuba
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1464 razy